کوید 19

کیت NicGOG-COVID 19 One Step RT-PCR کد محصول: NicGOG-COVID 19 One Step RT-PCR Kit-100  (کیت ۱۰۰ تستی) این کیت برای تشخیص ویروس SARS-CoV-2  از روش  Real Time PCR استفاده می شود و آزمون کیت  به صورت یک مرحله ای  انجام می شود.کیت به صورت همزمان و در یک واکنش، ۳ تارگت را شناسایی  می کند […]