کیت NicGOG-COVID 19 One Step RT-PCR

کد محصول: NicGOG-COVID 19 One Step RT-PCR Kit-100  (کیت ۱۰۰ تستی)

این کیت برای تشخیص ویروس SARS-CoV-2  از روش  Real Time PCR استفاده می شود و آزمون کیت  به صورت یک مرحله ای  انجام می شود.کیت به صورت همزمان و در یک واکنش، ۳ تارگت را شناسایی  می کند که از این میان تارگت RdRp  و تارگت N مربوط به ویروس بوده و تارگت سوم مربوط به ژن انسانی RNase P  می باشد. تارگت RdRp  و تارگت N  ویروس ، توالی های ژنومی محافظت شده در دو ناحیه مورد اشاره از ویروس است که هدف شناسایی  واکنش PCR  می باشد. همچنین آزمون کیت واجد پروب و پرایمر اختصاصی برای ژن  RNase P است که بعنوان کنترل داخلی عمل می کند.   تکثیر این نواحی به صورت کیفی و از طریق افزایش سیگنال فلورسانس در کانال مربوط توسط دستگاه ریل تایم پی سی ار خوانش می شود. واکنش تکثیر برای ۳ تارگت ، بصورت همزمان و با راندمان ۱۰۰ درصد می باشد. تکثیرو خوانش سیگنال حاصل از تکثیر RdRp  ، N و RNase P بترتیب در کانال های FAM، HEX و ROX دستگاه های ریل تایم پی سی ار به انجام می رسد.

مزایای کیت:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *