کیت NicGOG-COVID 19 One Step RT-PCR+ Omicron Kit

کد محصول: NicGOG-COVID 19 One Step RT-PCR Kit + Omicron Kit -100  (کیت ۱۰۰ تستی)

کیت حاضر قادر است به صورت همزمان و در یک واکنش، ۴ تارگت را شناسایی کند که از این میان تارگت RdRp  ، تارگت N و تارگت S ژن های ویروس بوده و تارگت چهارم مربوط به ژن انسانی RNase P  می باشد. تارگت RdRp  و تارگت N  ویروس ، توالی های ژنومی محافظت شده در دو ناحیه مورد اشاره از ویروس است که هدف شناسایی  واکنش PCR  می باشد.این ۲ تارگت ویروسی این امکان را به کیت می دهد که ابتلا به هر نوع سوشی از ویروس که تا کنون شناسایی شده است میسر گردد. کیت همچنین امکان شناسایی و تفریق اختصاصی سوش امیکرون را از طریق پرایمر ها و پروب های اختصاصی طراحی شده بر مبنای موتاسیون های امیکرون به کمک تارگت S  میسر می نماید. همچنین آزمون کیت واجد پروب و پرایمر اختصاصی برای ژن  RNase P است که بعنوان کنترل داخلی عمل می کند.  تکثیر این نواحی به صورت کیفی و از طریق افزایش سیگنال فلورسانس در کانال مربوطه توسط دستگاه ریل تایم پی سی ار خوانش می شود. واکنش تکثیر برای ۴ تارگت ، به صورت همزمان و با راندمان ۱۰۰ درصد می باشد. خوانش سیگنال حاصل از تکثیر RdRp  ، N ، S  و RNase P بترتیب در کانال های مرتبط  با رنگ های فلورفور    (Green)FAM،  (Yellow)HEX ، Cy5 Red) ) و ROX ((Orange در دستگاه های ریل تایم پی سی ار به انجام می رسد.

مزایای کیت:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *